ทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสฉลองครบ 20 ปี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2559

Read more

"วันนักการตลาดสัญจร...ภาคใต้ ครั้งที่ 12"

วันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้อง Blue Ocean Hall คณะบริหารธุรกิ

Read more

คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

ติดต่อส่วนงานรับสมัครและข้อมูล มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 074-200300

Read more

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาบริหารธุรกิจ

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนายอรรถพล ชีวประเสริฐกุล (แบงค์)

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Singha Biz Course 8