ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน

การทดสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

Read more

โครงการ Sit In

ทดลองเรียน 1 วัน กับ ม.หาดใหญ่

Read more

วันนักการตลาดสัญจร...ภาคใต้ ครั้งที่ 13

วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561

Read more

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน
Exit Examination

ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
คณะบริหารธุรกิจ

Read more

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นธี เหมมันต์

ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยทุนสนับสนุนภายใน และวิจัยสถาบัน ในงานวันนวัตกรรมและคุณภาพ ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 5 (Hatyai Inno-Q Day 2017)


คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 620 โทรสาร 0-7420-0308 e-mail: hbs@hu.ac.th
© 2016 Hatyai University, All Rights Reserved