ทุนการศึกษา สำหรับปริญญาตรีภาคสมทบ

ประเภททุนการศึกษาเหมาจ่ายอัตราพิเศษ

Read more

หล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา

ปีการศึกษา 2559 วันที่ 6 กรกฎาคม 2560

Read more

มหกรรมศิลปะและวัฒนธรรม "การทดสอบกอรีมุร๊อตตั้ลและอนาชีด

เพื่อสันติสุขระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3" วันที่ 15 สิงหาคม 2560

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
Exit Examination

ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559
คณะบริหารธุรกิจ

Read more

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นธี เหมมันต์

ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยทุนสนับสนุนภายใน และวิจัยสถาบัน ในงานวันนวัตกรรมและคุณภาพ ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 5 (Hatyai Inno-Q Day 2017)