โครงการ จิบฝัน ม.หาดใหญ่

พบกับวิทยากรมากความสามารถในวงการบันเทิงและสายอาชีพงาน ที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน

Read more

การขอผ่อนผันทหาร

เข้ารับการคัดเลือกเดือนเมษายน 2562

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
Exit Examination

ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
คณะบริหารธุรกิจ

Read more

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 620 โทรสาร 0-7420-0308 e-mail: hbs@hu.ac.th
© 2016 Hatyai University, All Rights Reserved