เลือกคณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ เพื่ออนาคตของคุณ #ทุนน้องใหม่62

สมัครและรายงานตัวในวันเดียวกัน

Read more

ประกาศรายชื่อนักศึกษา

ที่สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ

(Qualifying Examination)

ประจำปีการศึกษา 2561

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
Exit Examination

ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
คณะบริหารธุรกิจ

Read more

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 620 โทรสาร 0-7420-0308 e-mail: hbs@hu.ac.th
© 2016 Hatyai University, All Rights Reserved