เลือกคณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ เพื่ออนาคตของคุณ #ทุนน้องใหม่62

สมัครและรายงานตัวในวันเดียวกัน

Read more

สงกรานต์ปีนี้ ม.หาดใหญ่ชุ่มฉ่ำ ดับร้อน

สมัครและรายงานตัวในวันเดียวกัน

สมัครเรียนเดี่ยว : รับทุนการศึกษา คนละ 8,000 บาท

สมัครเรียนเคู่ : รับทุนการศึกษา คนละ 10,000 บาท

ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2562

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
Exit Examination

ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
คณะบริหารธุรกิจ

Read more

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 620 โทรสาร 0-7420-0308 e-mail: hbs@hu.ac.th
© 2016 Hatyai University, All Rights Reserved