ทุนการศึกษา สำหรับปริญญาตรีภาคสมทบ

ประเภททุนการศึกษาเหมาจ่ายอัตราพิเศษ

Read more

โครงการ Sit In HU

ทดลองเรียน 1 วัน กับ ม.หาดใหญ่

Read more

ร่วมโหวต Popular Vote

กับการประกวด HU Freshy Contest 2017 >>>

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
Exit Examination

ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559
คณะบริหารธุรกิจ

Read more

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นธี เหมมันต์

ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยทุนสนับสนุนภายใน และวิจัยสถาบัน ในงานวันนวัตกรรมและคุณภาพ ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 5 (Hatyai Inno-Q Day 2017)