ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ระบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตทุกท่าน ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนทั้ง 2 ระบบ จึงถือว่าการลงทะเบียน เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรได้เสร็จสมบูรณ์ ลงทะเบียน

 

เตรียมพบกับแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning Hatyai University แพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาและการพัฒนาทักษะผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “เราทุกคนคือผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต” เปิดการเรียนรู้ของคุณได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เป็นต้นไป https://lifelong.hu.ac.th/

 

"เพราะการเรียนรู้ คือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต" HU MOOC เปิดให้บริการ MOOC รายวิชาใหม่ ปีการศึกษา 2563 สามารถเข้าเรียน

 

 

 

 


 ผลงานบุคลากร | ผลงานนักศึกษา | ผลงานศิษย์เก่า