พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน
ผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประธานในพิธี
จุดเทียนแห่งปัญญา เจิมตำราและอุปกรณ์การเรียน
ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่