หล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566
ณ อาคารสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่