หลักสูตร “ ปลดล็อคแล้วรวมพลัง มุ่งสู่ผลลัพธ์และเป้าหมาย” (Outward Mindset) รุ่นที่ 2

บรรยากาศอบรมหลักสูตร "ปลดล็อคแล้วรวมพลัง มุ่งสู่ผลลัพธ์และเป้าหมาย" (Outward Mindset) รุ่นที่ 2

วิทยากรโดย
ดร.ฟาริดา ซาชา
จัดให้กับบุคลากร บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด
ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้องอบรม บริษัท เจ้าพระยาเรือสากล จำกัด