หลักสูตร “การสร้างทีมอย่างสร้างสรรค์” Synergy for Success

บรรยากาศอบรมหลักสูตร
"การสร้างทีมอย่างสร้างสรรค์" Synergy for Success

วิทยากรโดย
อ.พิฑูรย์ ทองฉิม
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้องอบรมโรงเเรมดับเบิ้ลยูทรี (W3) หาดใหญ่