โครงการเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

ประมวลภาพบรรยากาศ
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการจุดเที่ยนถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่