ติดต่อเรา

หมายเหตุ : กรณีที่เดินทางมาเป็นหมู่เป็นคณะให้โทรติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 074-200300 - 400,401 ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพื่อขอใช้บริการรถตู้ของมหาวิทยาลัย

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 2 222 ถนน พลพิชัย-บ้านพรุ Kho Hong, Hat Yai District, Songkhla 90110
โทรศัพท์ : 074-200300 ต่อ 617, 620
http://hbs.hu.ac.th
e-Mail : hbs@hu.ac.th

Hatyai University
222, Polpichai-Ban Phru Road, Kho Hong Sub-district, Hat Yai District, Songkhla, 90110 Thailand TEL : (66 74) 200-300-3